*Xin hãy điền nội dung chi tiết của thắc mắc
Privacy Policy
Công ty Shinoda (ở dưới được viết là công ty) đã thành lập một chính sách bảo vệ thông tin cá nhân như mô tả dưới đây, chúng tôi thúc đẩy việc bảo vệ thông tin cá nhân bằng các nỗ lực toàn diện ở tổ chức và nhận thức về tính cần thiết của việc bảo vệ thông tin cá nhân của tất cả các nhân viên.

Quản lý thông tin cá nhân
Công ty bảo đảm cập nhật thông tin cá nhân của khách hàng chính xác nhằm ngăn chặn những truy cập trái phép, mất mát, thiệt hại, thay đổi, rò rỉ thông tin cá nhân, công ty xây dựng thiết bị cần thiết quản lý nhân viên, hệ thống quản lý , duy trì hệ thống an ninh, thực hiện biện pháp an toàn, thực hiện quản lý nghiêm ngặt thông tin cá nhân

Mục tiêu sử dụng thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân được ủy thác từ khách hàng sẽ được sử dụng vào việc gửi tài liệu, thư điện tử được xem như là hình thức trả lời đối với câu hỏi và hướng dẫn, liên lạc từ công ty.

Nghiêm cấm hình thức công bố, cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân
Công ty sẽ quản lý thông tin cá nhân nhận được từ khách hàng, không cung cấp cho bên thứ ba những thông tin này, ngoài trừ trường hợp sau:
・Trong trường hợp nhận được sự đồng ý của khách hàng.
・Trong trường hợp tiết lộ thông tin ứng với bên ủy thác để công ty có thể cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng.
・Trong trường hợp việc tiết lộ thông tin là trên cơ sở pháp luật.

Biện pháp an toàn cho thông tin cá nhân
Công ty xây dựng chính sách toàn diện về bảo mật nhằm đảm bảo tính an toàn và tính xác thực của thông tin cá nhân.

Dành cho bản thân
Trong trường hợp khách hàng mong muốn xóa bỏ - sửa đổi - hỏi về các thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xử lý sau khi xác nhận với bản thân người đó.

Xem xét và tuân thủ các quy định, quy tắc ứng xử của luật pháp
Công ty nỗ lực cải thiện, xem xét nội dung phù hợp cho chính sách này cùng với nghiêm túc chấp hành quy định, pháp luật của Nhật Bản liên quan đến thông tin cá nhân.

Thắc mắc, trao đổi
Xin hãy liên hệ tới địa chỉ dưới đây với các vấn đề liên quan về sử dụng thông tin cá nhân của công ty

Công ty Shinoda
〒500-8402 Gifu ken gifu shi tatsuta machi 2-2
TEL: +81(0)92-292-3825 FAX: +81(0)92-292-4548 (Chi nhánh Fukuoka)
Mail: shinoda@gifu-shinoda.co.jp

Công ty Shinoda cập nhật thường xuyên chính sách bảo mật.
Thay đổi quan trọng của chính sách bảo mật, chính sách mới gần đây được thông báo trên trang web chính thức của công ty.
Lần thay đổi gần đây nhất: Ngày 8 tháng 1 năm 2016